Mjuzikal "Svadba u Kani" I

39 Fotos

Skupina mladih i članovi zajednice su se mjesecima radosno pripremali za izvedbu mjuzikla na Nedjelju Duhova u župnoj crkvi u Maria Lenzendorfu.

natrag