Bog kliče

V vseh časih Bog kliče ljudi, da se naj popolnoma predajo njemu in stopijo v službo njemu. Mi odgovarjamo njegovemu klicu, s tem, da poskušamo živeti njegovo ljubezen v današnjem svetu.

Začetni razlogi, ki so privedli do ustanovitve reda, so bila prikazovanja v Medžugorju. Duhovni impulzi miru in sprave so bili odločilni za odkritje lepot v Frančiškovi poti in duhu evangelija, duhu ljubezni, duhu ponižnosti in odpovedi ter duhu resnice, ki jih je širil.

Sveti Frančišek nas v svojih opominih prosi, da bi bili potrpežljivi in ponižni ter polni Božjega Duha, kar je mogoče spoznati po temle: Če se človek ne povzdiguje, ko Bog po njem izvršuje kaj dobrega, zavedajoč se, da njegova človeškost vedno nasprotuje vsemu dobremu, marveč se ima v svojih očeh za slabšega in manjšega od vseh drugih ljudi. (Frančiškovi opomini 12-13)

Frančiškovi bratje in sestre živijo skromno življenje po evangeliju v duhu molitve in predanosti Bogu.

Marija, kraljica Miru, je zavetnica reda. Ona je zgled vsem članom reda, ker na edinstven način stoji svojemu sinu Jezusu ob strani.