Franjina škola 11. studenog 2010. u Fatimakapelle

16 Fotos

Franjina škola u radnoj 2010/11 godini počela je 11. studenog 2010. u Fatimakapelle. Susret je vodio fra Hannes Saurugg, te sudionike uveo u temu "Odnos prema stvorenju" s ciljem da u ovoj radnoj godini bolje upoznamo Franjin odnos prema svemu stvorenom.

natrag